Świadczymy usługi w zakresie prawa:
 • CYWILNEGO
 • ADMINISTRACYJNEGO
 • RODZINNEGO
 • GOSPODARCZEGO
 • KARNEGO
Ciekawostki
 • W przypadku, gdy kierowcy odebrano prawo jazdy, może on prowadzić pojazd do czasu, aż nie otrzyma wyroku sądowego. Kierowcy, który został przyłapany podczas jazdy po alkoholu, policja zabiera prawo jazdy. Jednak faktycznie uprawnienie do prowadzenia pojazdów traci się dopiero po wyroku ...dalej 

Tagi

Strona główna » Tagi

wielkość tekstu: A | A | A

 • Odsetki od zadośćuczynienia W wyroku z dnia 28 stycznia 2016 r., III CSK 60/15, Sąd Najwyższy rozstrzygnął  kwestię czy ustawowe odsetki od przyznanego zadośćuczynienia zasądzone być powinny, zgodnie z żądaniem strony, od daty wniesienia pozwu, czy też, wobec wpływu na wysokość zadośćuczynienia także okoliczności zaistniałych po złożeniu pozwu, mogą być one dopiero przyznane od daty ... dodano: 14 czerwca 2016 czytano: 823 razy dalej 
 • Życzenia świąteczne Drodzy Klienci, Współpracownicy, Przyjaciele i Goście odwiedzający naszą stronę internetową, Niech nadchodzące dni Świąt Wielkiej Nocy będą dla Państwa czasem szczególnym, wolnym od trosk i spędzonym w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Z wyrazami szacunku, Adwokaci dr Mariusz Fras, Łukasz Kolny, Paweł Szczygieł dodano: 13 maja 2016 czytano: 789 razy dalej 
 • Upadłość konsumencka – druga szansa? Z dniem 31 grudnia 2014 r. zmieniły się przepisy dotyczące upadłości osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Tzw. upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej złożony zostać może jedynie przez samego dłużnika. Ustawodawca w znowelizowanych przepisach opisał ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 966 razy dalej 
 • Dla kogo zachowek? Swoboda rozrządzania majątkiem przez przyszłego spadkodawcę podlega pewnym ograniczeniom. Jednym z nich jest instytucja zachowku, która chroni interesy majątkowe najbliższych członków rodziny spadkodawcy (małżonka, zstępnych oraz rodziców), przyznając im prawo dochodzenia roszczeń od osób, które zostały do spadku powołane na podstawie testamentu ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 787 razy dalej 
 • Rośnie liczba osób dochodzących roszczeń za błędy medyczne Lawinowo rośnie liczba spraw wnoszonych do Sądów o odszkodowanie i zadośćuczynienie za błędy medyczne. Jeszcze w roku 2009 wniesionych zostało ponad 600 spraw, podczas gdy już w roku 2014 było ich niemal 1000.  Zauważenia wymaga przy tym, iż rośnie nie tylko liczba wnoszonych spraw, ale też wysokość kwot zasądzanych przez Sądy Cywilne. Warto bowiem zauważyć, iż ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 843 razy dalej 
 • Za wniosek w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego ... W postępowaniu toczącym się przed Sądem Rejonowym w Augustowie w przedmiocie zasiedzenia użytkowania wieczystego nieruchomości, Sąd rozpoznający sprawę wydał postanowienie, na mocy którego dokonał zwrotu wniosku o zasiedzenie udziału w użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z własnością wybudowanego na niej budynku. Przedmiotowe postanowienie zostało wydane z uwagi na ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 782 razy dalej 
 • Nie musisz już zwlekać z ustanowieniem obrońcy w sprawach o ... Praktyka organów postępowania w sprawach o wykroczenia, oparta na restrykcyjnej interpretacji art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (k.p.w.), sprowadzała się dotychczas do odmowy prawa do korzystania z pomocy obrońcy tym osobom, w stosunku do których podejmowane były tzw. czynności wyjaśniające. Wypływające stąd ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 530 razy dalej 
 • Okres obowiązywania promocji musi być zawsze wskazany przez ... W związku ze zbliżającym się okresem świątecznych zakupów, producenci i sprzedawcy prześcigają się we wprowadzaniu co raz to bardziej atrakcyjnych promocji, które mają zachęcić konsumentów do nabycia ich towarów. Nie powinno jednak umknąć uwadze przedsiębiorców, że spoczywa na nich obowiązek podawania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 506 razy dalej 
 • Umowa ubezpieczenia obowiązkowego w prawie prywatnym międzynarodowym Z przyjemnością informujemy, że w dniu 15 maja 2014 r. Partner zarządzający Kancelarii – Adwokat dr Mariusz Fras uczestniczył w Konferencji pt. „System prawny ubezpieczeń obowiązkowych – Przesłanki i kierunki reform” zorganizowanej przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Adwokat dr Mariusz Fras przedstawił w ramach Konferencji referat nt. „Umowa ubezpieczenia ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 524 razy dalej 
 • Prawo medyczne Indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów pozwala nam na udzielanie pomocy w sporach związanych z szeroko rozumianym pojęciem „szkody medycznej” zarówno przed sądami powszechnymi, wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych, jak również w toku negocjacji przedprocesowych. Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach: o odszkodowanie i zadośćuczynienie za różnego rodzaju błędy w sztuce lekarskiej ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 988 razy dalej 
 • Prawo rodzinne Naszym Klientom zapewniamy wszechstronną pomoc prawną w rozwiązywaniu problemów związanych z prawem rodzinnym i opiekuńczym. Praktyka Kancelarii w tym obszarze obejmuje sprawy: o rozwód i separacje (jej ustanowienie i zniesienie) z orzeczeniem winy za rozkład pożycia, jak i bez orzekania o winie; o alimenty (ich ustalenie, zmianę oraz ustanie, w tym również o ich egzekucję); związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej (określenie sposobu jej ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 968 razy dalej 
 • Prawo ubezpieczeń społecznych Podstawowym zadaniem systemu zabezpieczenia społecznego jest udzielanie pomocy osobom znajdującym się w szczególnej sytuacji osobistej oraz ochrona obywateli przed niepożądanym następstwami tych zdarzeń losowych, które zmuszają ich do zaprzestania aktywności zawodowej. Warunkiem zapewnienia uprawnionym poczucia bezpieczeństwa socjalnego jest istnienie mechanizmów, które pozwalają na skuteczną weryfikację rozstrzygnięć organów rentowych. ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 920 razy dalej 
 • Prawo administracyjne Prawo administracyjne stanowi jedną z najbardziej rozbudowanych gałęzi prawa, która zarazem w najszerszym stopniu dotyka praw i obowiązków obywateli. Ze szczególnym zaangażowaniem wspieramy naszych Klientów w ochronie i realizacji ich uprawnień w postępowaniach przed organami administracji publicznej, tak samorządowej (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej), jak i rządowej. Zakres świadczonych usług obejmuje nie tylko reprezentowanie Klientów w ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 894 razy dalej 
 • Prawo karne Działalność Kancelarii koncentruje się na reprezentacji Klientów we wszelkich sprawach związanych z szeroko rozumianą problematyką odpowiedzialności karnoprawnej. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstw, w tym oskarżycielom posiłkowym i prywatnym oraz powodom cywilnym, jak i w podejmowaniu skutecznych działań w charakterze obrońcy oskarżonych na etapie postępowań prokuratorskich, sądowych ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 887 razy dalej 
 • O Kancelarii Witam Państwa na mojej stronie internetowej. Nazywam się Paweł Szczygieł. W ramach prowadzonej Kancelarii świadczę kompleksowe usługi prawnicze zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i Klientów korporacyjnych, zapewniając skuteczne porady prawne oraz szybką i profesjonalną obsługę w wyspecjalizowanych dziedzinach prawa. Kancelaria jest w pełni przygotowana do obsługi podmiotów gospodarczych. Naszymi Klientami są przedsiębiorcy prowadzący ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 2115 razy dalej 
 • Prawo gospodarcze i handlowe Bazując na bogatym doświadczeniu nasza Kancelaria prowadzi sprawy z zakresu prawa handlowego, zarówno w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak również w sprawach jednostkowych. Obsługujemy przedsiębiorców – spółki osobowe, kapitałowe oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przed wszystkimi sądami, urzędami i instytucjami. Oferujemy usługi w zakresie przygotowywania wszelkiego rodzaju umów ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 932 razy dalej 
 • Zakres usług Zakres specjalistycznych usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje przede wszystkim prawo cywilne, w tym prawo spadkowe oraz rodzinne i opiekuńcze, prawo handlowe i gospodarcze, prawo administracyjne i prawo karne. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty. dodano: 13 maja 2016 czytano: 1410 razy dalej 
 • Prawo cywilne Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i pozasądowych z zakresu prawa cywilnego. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, organami egzekucyjnymi oraz sądami polubownymi. Bogate doświadczenie i zindywidualizowane podejście do każdego Klienta pozwala nam na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie: prawa umów, w tym sporządzania umów cywilnoprawnych oraz ich ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 860 razy dalej 
 • Prawo geologiczne i górnicze Naszą ofertę kierujemy do mieszkańców Górnego Śląska, rejonu działalności wielu kopalń węgla kamiennego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przeciwko zakładom górniczym, w tym przeciwko największym spółkom prowadzącym na terenie Śląska eksploatację węgla kamiennego, pozwoliło nam na wypracowanie skutecznych sposobów egzekwowania roszczeń przysługujących osobom poszkodowanym w wyniku aktywności kopalń. Reprezentujemy ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 875 razy dalej 
 • Porady online Jak działa usługa prawna online? Dzięki systemowi usługi prawnej online mają Państwo możliwość zadania nam pytania przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu. Możemy również przygotować dla Państwa opinię prawną bądź sporządzić pismo procesowe albo inny podobny dokument prawny.   Aby uzyskać usługę prawną online należy: przesłać do Kancelarii wiadomość e-mail zawierającą pytanie wraz z opisem swojego problemu prawnego na adres: ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 1336 razy dalej 
 • Prawo pracy Nasza Kancelaria świadczy pomoc w dziedzinie prawa, która na co dzień dotyka najszerszego kręgu adresatów – pracodawców oraz pracowników. Oferujemy usługi zarówno w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników, jak i podmiotów indywidualnych – pracowników. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwala nam spojrzeć na dany problem z punktu widzenia obu stron sporu, co przynosi ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 984 razy dalej 
 • Referencje dodano: 13 maja 2016 czytano: 1427 razy dalej 
 • Kontakt Siedziba Kancelarii Adwokackiej w Zawierciu Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł     Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł     ul. Reymonta 2 lok. 34 42-400 Zawiercie Tel.: 606 885 399 e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl e-mail: p.szczygiel@fks-adwokaci.pl   ul. Kochanowskiego 6 lok. 1 40-035 Katowice Tel.: 606 ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 2872 razy dalej 
 • Prawo prywatne międzynarodowe Zapewnienie obywatelom Państw Członkowskich Unii Europejskiej swobód przepływu osób, kapitału, towarów i usług doprowadziło do istotnego wzrostu liczby sytuacji życiowych, które wykazują związek z prawem innych państw. W tych warunkach coraz części dochodzi do konfliktu norm wywodzących się z różnych systemów prawnych. Zjawisko współegzystowania różnych porządków prawnych wpływa zarówno na sytuację ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 836 razy dalej 
 • Polityka prywatności Korzystając w jakikolwiek sposób z naszego serwisu, akceptujecie Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie. Jednocześnie wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie Waszych danych osobowych zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Niniejszy serwis nie odpowiada za politykę prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla użytkowników ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 732 razy dalej 
 • Prawo ubezpieczeń gospodarczych Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentowania ubezpieczonych, ubezpieczających, uposażonych i poszkodowanych w postępowaniach likwidacyjnych oraz w sprawach sądowych związanych z dochodzeniem roszczeń w przypadku odmowy wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela, jaki i jego wypłaty w zaniżonej wysokości. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przeciwko ubezpieczycielom zagranicznym. Interdyscyplinarne podejście do problematyki ... dodano: 13 maja 2016 czytano: 758 razy dalej 

Kancelaria Adwokacka Paweł Szczygieł
ul. Reymonta 2 lok. 34, 42-400 Zawiercie

Biuro Kancelarii Adwokackiej w Katowicach
ul. Kochanowskiego 6 lok. 1, 40-035 Katowice

tel.: 606 885 399
e-mail: szczygiel.kancelaria@wp.pl

Kancelaria prawna Pawła Szczygła oferuje kompleksowe usługi prawnicze na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców. Zapraszamy do współpracy!
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy
Wersja mobilna